Valikko Sulje

Hälytysosasto on palokunnan osasto, joka vastaa omalta osaltaan Keski-Uudemaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen velvotteista. Osastoon kuuluu 18 – 62 vuotiaat sammutustyökurssin käyneet palokunnan jäsenet. Osasto on hälytettävissä 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa. Vastaamme hälytykseen keskimäärin n.12 minuutissa.

Operatiivisen toiminnan lisäksi sen tärkein tehtävä on turvallisuuden sekä yhteistoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.

Kaikkia meitä yhdistää myös halu vapaaehtoisesti parantaa yleistä turvallisuutta sekä auttaa hädässä olevia

Harjoitukset

Hälytysosasto harjoittelee keskiviikkoisin klo 18.00.

Harjoituksiimme sisältyy mm. sammuttamista, pelastamista, ensiapua, väestönsuojelua, toimintaa onnettomuuksissa sekä johtamista eri tilanteissa.

Harjoitusten tarkoituksena on ylläpitää taitoja, joita hälytystehtävillä tarvitaan. Lisäksi pidämme säännöllisesti lihaskuntotestejä, oulunmallin mukaisia testejä sekä kylmä- ja lämminsavusukellusharjoituksia

Jokainen Vantaan VPK:n hälytysosastoon kuuluva jäsen käy  sisäasiainministeriön vaatimusten mukaiset, UPL:n järjestämät perus- ja  täydennyskurssit.

Vantaan VPK:n koulutuspäällikkö koordinoi hälytys- ja nuoriso-osaston jäsenten koulutuksen.

Tärkeimmät kurssit

Sammutustyökurssi antaa perustiedot sammutustyöstä. Sammutustyökurssin käyneestä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies.

Palokuntien ensiapukurssi antaa valmiudet toimia ensiaputilanteissa. Savusukelluskurssi antaa oikeuden savusukeltaa suljetussa tilassa.

Savusukeltajat suorittavat vuosittain toimintakykytestin (ns.  Oulunmallin mukaisesti) sekä kahden vuoden välein lihaskuntotestin  Sisäasianministeriön Pelastussukellusohjeen mukaisesti. Lisää tietoja kursseista Uudenmaan pelastusliiton sivuilta!